ლაბორატორია

კარელ ჩაპეკის "არქიმედეს სიკვდილის" მიხედვით

იდეის ავტორი: სოსო ნემსაძე
ვიდეო მეფინგი და მუსიკალური გაფორმება: მარიამ მინდიაშვილი
სასცენო ბრძლოების ხელოვნება: შოთა გეგიაძე
ტექნიკური რეჟისორი: სოფი დრულევი


მონაწილეობენ:
ზურაბ ხინჩიკაშვილი, ამირან ქაჩიბაია, სოფია მაიერი, მანანა თევდორაშვილი, თეკლა მარჯანიშვილი, კონსტანტინე კახიშვილი, კობა კოპაძე, ზაზა თედელური, შოთა ხანჯალიაშვილი, მარი არღუთაშვილი, ომარ ბექაური.

❚ ხანგრძლივობა 1 საათი 
❚ ერთ მოქმედებად
❚ ასაკობრივი ზღვარი +12 


Get Info on Facebook
AdWise Wise Advertising
Gori City Hall
Liberty Bank
Reg Art