ოპუსი 130 - პოკლენის ეფექტი

მოლიერის პიესების "ტარტიუფის", "გააზნაურებული მდაბიოსა" და "დონ ჯუანის" მიხედვით
რეჟისორი და მუსიკალური გამფორმებელი - ალექსი ჯაყელი 
მხატვარი - თამარ ჭავჭანიძე
ტექნიკური რეჟისორი - მერი ლომსაძე
მონაწილეობენ: ლიკა კევლიშვილი, მზიკო ტურაშვილი, თეკლა მარჯანიშვილი, მარი არღუთაშვილი, ზაზა ცარულაშვილი გიორგი გოგუაძე, ზაზა თედელური, კონსტანტინე კახიშვილი, კობა კოპაძე

❚ ხანგრძლივობა: 1 საათი და 15 წუთი
❚ ერთ მოქმედებად
❚ ასაკობრივი ზღვარი +12


Get Info on Facebook
AdWise Wise Advertising
Gori City Hall
Liberty Bank
Reg Art