კონტაქტი

ბილეთებთან დაკავშირებით ინფორმაცია
სალარო: 0370 27 79 32

სპექტაკლების განრიგთან და სხვა ღონისძიებებთან დაკავშირებით
თეატრის მთავარი ადმინისტრატორი - ნინო ყარალაშვილი +955 599 420 699


e-mail: [email protected]
            [email protected]
            [email protected]
მასმედიასთან ურთიერთობის მენეჯერი
იზო ჩუბინიძე 

e-mail: [email protected]

          [email protected]AdWise Wise Advertising
Gori City Hall
Liberty Bank
Reg Art